Welkom

In 1993 ontstond het idee om in de laatste week van de zomervakantie een Jeugdvakantieweek te organiseren. Een enthousiaste club mensen uit wijkvereniging Den Hooypolder (Buurthuis de Schelf), Stichting de Handwijzer en Dorpshuis De Haven gingen direct aan de slag om dit idee verder uit te werken. In vele steden en dorpen in de omgeving werden dit soort activiteiten al georganiseerd en dus, kon Raamsdonk(sveer) niet achterblijven.

Letters JVW uitgebeeld met ruim 200 kinderen.De handen werden ineengeslagen en in de laatste week van de zomervakantie 1993 werd er voor de 1e keer een timmerweek georganiseerd. Vele tientallen kinderen kwamen op de activiteiten af. De behoefte was dus aanwezig en de 1e Jeugdvakantieweek, die geen thema had meegekregen, werd dan ook succesvol afgesloten. Dit initiatief moest een vervolg krijgen. Dat was de mening die velen was toegedaan.

Dit vervolg kwam er ook. Om meer structuur en continuïteit in de organisatie te krijgen, werden vrijwilligers aangezocht om de Organisatie Jeugdvakantieweek Raamsdonksveer te gaan vormen. Deze vrijwilligers organiseerden nu al vele jaren, onder verantwoordelijkheid van de eerder genoemde partners, maar met een zekere autonomie, de Jeugdvakantieweek binnen de gemeente Geertruidenberg (kernen; Raamsdonk(sveer) en Geertruidenberg).

In 2006 kwam aan de samenwerking toch een einde. De organisatievorm waar destijds voor werd gekozen, was niet meer toereikend om alle aansprakelijk- en verantwoordelijkheden te waarborgen. De Stichting Jeugdvakantieweek Raamsdonksveer werd op 10 mei 2006 opgericht. Op eigen benen verder dus.

‘t Overstapje uit Raamsdonksveer neetm sinds 2003 deel aan de Jeugdvakantieweek.Inmiddels nemen jaarlijks zo’n 250 kinderen deel aan de Jeugdvakantieweek. De stichting heeft dit aantal als maximum gesteld. Helaas betekent dit ook dat er ieder jaar kinderen teleurgesteld moeten worden omdat het principe ‘vol is vol’ wordt gehanteerd. Dit om geen afbreuk te doen aan de organisatieformule. In 2003 hebben, als experiment, ook een groep verstandelijk gehandicapte kinderen van ‘t Overstapje uit Raamsdonksveer aan de Jeugdvakantieweek deelgenomen. Dit was zo’n succes dat ook deze kinderen niet meer bij dit evenement zijn weg te denken.

De Stichting Jeugdvakantieweek Raamsdonksveer hoopt dan ook, met de inzet van vele begeleiders, sponsors en andere partners die ons een warm hart toedragen, nog vele succesvolle activiteiten te kunnen organiseren.